Strona główna » Regulamin i Warunki gwarancji
Kategorie
Dodatkowe opcje przeglądania
Producenci
Kontakt
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARKUS Krystyna Symołon
  Stękiny 2A
  11-042 Stękiny
  NIP: 739-212-23-21
 • E-mail:sklep@bikestyl.pl
 • Telefon607-743-956
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
  Sobota: 9:00 - 16:00

Regulamin i Warunki gwarancji

Ceny i oferta

   Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową rowerów. Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.
Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji do czasu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Cena sprzedaży dotyczy roweru w opakowaniu kartonowym, który złożony jest w ok. 85% i do prawidłowej eksploatacji koniecznym jest przeprowadzenie jego prawidłowego montażu i wyregulowania poszczególnych mechanizmów. Wszystkie ceny na stronie podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.
W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.
 
Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem:
 •     strony internetowej www.bikestyl.pl
 •     drogą mailową sklep@bikestyl.pl
 •     telefonicznie 607-743-956.

   Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podać prawdziwe dane teleadresowe - jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Telefoniczne zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep internetowy po otrzymaniu zamówieniu przystępuje do jego weryfikacji a następnie informuje Klienta, najpóźniej w terminie 5 pełnych dni roboczych od chwili złożenia zamówienia o przyjęciu go do realizacji, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sklep internetowy informuje Klienta w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym o przyczynach, z powodu których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz może zaproponować zmiany w zakresie realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta przedstawionych przez Sklep warunków realizacji zamówienia jest jednoznaczny także z anulowaniem pierwotnego zamówienia złożonego przez Klienta.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby dostępność towarów na stronach w każdym momencie odzwierciedlała stan faktyczny. Jednak z powodu sezonowości asortymentu i dużej dynamiki sprzedaży nie jest to zawsze możliwe. Ewentualna niedostępność towaru, który podczas składania zamówienia był dostępny, może mieć miejsce gdy zamawiany towar został wyprzedany z magazynów w okresie pomiędzy aktualizacjami informacji o jego dostępności. Dostępny podczas zamówienia towar w magazynie sklepu może okazać się niedostępny, gdy w krótkim czasie wpłynie więcej zamówień niż aktualny stan magazynowy. W takim przypadku zamówienia są realizowane wg kolejności ich wpływania.
W przypadku chwilowego braku towaru pracownik sklepu informuje Klienta o możliwości indywidualnego ustalenia terminu realizacji zamówienia lub skorzystania w zamian z innej oferty produktowej.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji zaproponowanej przez Sklep internetowy (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania) ,a jeżeli nie zgadza się na realizację zamówienia na zaproponowanych przez Sklep internetowy warunkach-wówczas jest to jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.
Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu jako promocja lub wyprzedaż realizowane są według kolejności, aż do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już zrealizowane.
Zamówione towary można odebrać w siedzibie firmy lub zostaną one doręczone w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia. Koszty dostarczenia Klientowi zamówionych przez niego produktów obciążają Klienta.
Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu trwa do 7 dni roboczych od czasu jego otrzymania, plus czas doręczenia przesyłki.

Wysyłka i zapłata

Należność za zamówiony towar Klient może uregulować w następujący sposób:
 •     przedpłata na konto
 •     za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 •     Credit Agricole Raty
 •     Santander Raty

   Wybór należy do kupującego (następuje to podczas składania zamówienia).

   W przypadku przedpłaty na konto zamówienie zostaje skierowane do realizacji w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu internetowego.
Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez firmę świadczącą na rzecz sklepu usługi polegające na dostarczaniu przesyłek, chyba że strony postanowią inaczej.
Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. Koszt wysyłki uwidoczniony jest na stronie Sklepu internetowego i jest zgodny z cenami firm świadczących usługi przewozowe.
Do każdego sprzedanego towaru dołączany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie klienta) jako dowód zakupu w sklepie internetowym oraz karta gwarancyjna.
Ważne jest, aby Klient podczas odbierania towaru zwrócił szczególną uwagę na jego stan. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, zaleca się aby jej nie przyjmować bądź sporządzić obligatoryjnie protokół w obecności pracownika firmy spedycyjnej. W takim przypadku Klient winien skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego, informując o odmowie podjęcia uszkodzonej przesyłki bądź o sporządzeniu protokołu uszkodzeń w obecności pracownika firmy spedycyjnej.
Sklep internetowy po zbadaniu szkody w przewozie stosownie do okoliczności wyśle ponownie zamówiony produkt lub wymieni uszkodzony towar.
Jeśli powyższe będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 
Zwrot towaru

   Konsument ma prawo do zwrotu towaru, który nie posiada śladów użytkowania, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu internetowego lub przekazać go osobie upoważnionej przez ten sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy ponosi on koszty przesyłki towaru do siedziby Sklepu internetowego.
Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 10 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem umowy jest:

a) towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta   lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z poniższego formularza, nie jest to jednak obowiązkowe:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


   ADRESAT: PHU ARKUS KRYSTYNA SYMOŁON Al.Piłsudskiego 83A 10-449 Olsztyn


Ja/My(*) ….................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)........................................................................................................................................


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …........................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ….......................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data ….....................................................................................................................................


ZWROT PROSZĘ PRZELAĆ NA KONTO: _____________________________ (nr konta).

_______________

PODPIS i DATA


- niepotrzebne skreślić.
 
Gwarancje i reklamacje

   Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.
Serwis zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni roboczych od chwili dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej lub w dokumencie gwarancji.
Treść gwarancji i obowiązki gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.
 

WARUNKI GWARANCJI ROWERÓW ROMET

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie roweru, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna i odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu rower pełnowartościowy, nadający się do eksploatacji, po przeprowadzeniu jego montażu w sposób wskazany w instrukcji obsługi. Odpowiednie przygotowanie roweru do jazdy Sprzedawca potwierdza właściwym wpisem w niniejszej Karcie gwarancyjnej. Kupujący powinien się upewnić, czy Sprzedawca potwierdził przygotowanie roweru wpisem do Karty gwarancyjnej, gdyż w przypadku braku takiego wpisu Gwarancja nie będzie uznana za ważną.
W przypadku sprzedaży internetowej - jeśli rower został przesłany kupującemu w stanie nie przygotowanym do jazdy - Kupujący jest zobowiązany, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji, w terminie 7 dni od dnia zakupu - zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu przygotowanie roweru do jazdy oraz dokonanie właściwego wpisu do Karty gwarancyjnej (odpłatnie).

2. Kupujący zobowiązany jest do wykonania czynności obsługowych i regulacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi roweru, w szczególności: konserwacji i smarowania, dokręcenia połączeń gwintowych, regulacji mechanizmów. Gwarancja nie obejmuje wad roweru powstałych w skutek niewłaściwego, lub niezgodnego z instrukcją obsługi
użytkowania, przechowywania, niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz wynikłych po sprzedaży zdarzeń losowych, w szczególności uszkodzeń mechanicznych powstałych np. w wyniku przeciążeń lub wypadków (deformacja obręczy kół, wygięcie lub złamanie tylnej przerzutki, wygięcie wspornika siodła, naruszenie geometrii ramy itp.)

3. Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji: połączenia gwintowe, naturalne zużycie się elementów ruchomych układu napędowego, regulacja hamulców, wymiana klocków hamulcowych, rozciągnięcie łańcucha, zębatek tylnych i przednich w układzie napędowym roweru, a także żarówki,
części plastikowe, ogumienie, cięgna, centrowanie kół.

4. Gwarancja traci ważność w przypadku gdy Klient: dokona naprawy w nieuprawnionym punkcie serwisowym, dokona zmian konstrukcyjnych towaru, dokona podmiany podzespołów, przerobi lub podrobi kartę gwarancyjną.

5. Gwarant ma prawo odmowy uwzględnienia gwarancji, gdy Klient nie przedłoży oryginału karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu lub gdy te dokumenty będą nieczytelne. W/w dokumenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

6. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 24 lub 12 miesięcy i liczony jest od daty zakupu, potwierdzonej na karcie gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.

7. Reklamację z tytułu wad roweru należy zgłaszać w autoryzowanym punkcie serwisowym, wskazanym w załączniku gwarancji lub punkcie zakupu roweru. Poddawany reklamacji rower powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub błędnym opisem usterki. W przypadku wysyłki roweru do gwaranta lub autoryzowanego serwisu Kupujący powinien zadbać o właściwe zabezpieczenia na czas transportu, albowiem ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu nie są objęte Gwarancją.

8. Naprawa wadliwego roweru powinna nastąpić w odpowiednim terminie, do 21 dni, a w przypadku zamówienia wadliwego podzespołu u producenta lub odesłania roweru do naprawy u producenta, 30 dni.

9. Wymiana roweru wadliwego na wolny od wad następuje wyłącznie w przypadku niemożliwości dokonania w odpowiednim terminie naprawy zapewniającej pełną sprawność eksploatacyjną roweru przewidzianą warunkami technicznymi.

10. Kupujący powinien się upewnić, czy Sprzedawca dokonał wpisu nabywanego sprzętu do Karty Gwarancyjnej (nazwa, typ roweru, data sprzedaży i pieczątka Sprzedawcy, odpowiedni wpis dotyczący właściwego przygotowania pojazdu do jazdy), pod rygorem wynikających z niniejszej Karty gwarancyjnej niekorzystnych skutków prawnych.

11. Nabywca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego roweru do siedziby firmy. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszt przesyłki do Nabywcy pokrywa Gwarant

12. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

13. Gwarantem jakości towaru jest ARKUS&ROMET Group Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu 32C, 29-200 Dębica.


Sieć autoryzowanych serwisów Romet: www.centrum.romet.pl

 

WARUNKI GWARANCJI ROWERÓW KELLYS

Okres gwarancji dla produktów zakupionych w sklepie internetowym to 24 miesiące, licząc od daty otrzymania towaru przez Kupującego.

W przypadku zakupu roweru, Kupujący otrzyma kartę gwarancyjną. W przypadku zakupu akcesoriów rowerowych, potwierdzeniem gwarancji jest faktura.

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć produkt bez wad. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczony towar niezwłocznie po odbiorze i nie później niż w ciągu trzy dni od daty otrzymania towaru zawiadomić pisemnie Sprzedającego o wykrytych wadach. Po upływie powyższego terminu, Sprzedający nie uzna roszczeń Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji, dotyczących oczywistych wad towaru.

W przypadku zakupu jedynie akcesoriów rowerowych, Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamację na piśmie na adres Sprzedającego, wraz z opisem przyczyny reklamacji, załączając kopię faktury. Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji na adres poczty elektronicznej podany na jego koncie użytkownika.

W przypadku zakupu roweru lub jednocześnie roweru i akcesoria, Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym odebrał towar, przedkładając jednocześnie fakturę i kartę gwarancyjną.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego lub przez punkt sprzedaży detalicznej. W przypadku uzasadnionej reklamacji, gwarancja ulega przedłużeniu o czas rozpoznawania reklamacji oraz czas usunięcia wady.

Gwarancja nie obejmuje następujących wad towarów:

 • Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej ( pożary, powodzie, trzęsienia ziemi , itp. )
 • Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użycie towarów do celów, do których towary nie są przeznaczone,
 • Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia,
 • Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania,
 • Uszkodzenia wynikające z używania niezgodnego z instrukcją obsługi,

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru powstałe w wyniku niewłaściwego montażu zakupionego roweru. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji, jeśli montaż roweru nie został wykonany przez wyspecjalizowany serwis rowerowy.

W celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest dokonywać profesjonalnego przeglądu roweru po każdych przejechanych 500 km, jednak nie rzadziej, niż raz w roku, co powinno zostać odnotowane na karcie gwarancyjnej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru, w przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez Kupującego.
 

Sprzedający nie odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący przechowuje towary w nieodpowiednich warunkach (np. przy dużym zapyleniu lub wilgotności) .

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa poniżej.

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru. W sytuacji, gdy Kupującym jest konsument, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem roku od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna)

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Jeżeli Kupujący, będący konsumentem, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 
Ochrona danych osobowych

   Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Każdy klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia.
Dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie do wysyłania zamówionego towaru, nie są i nie będą w żaden sposób obrabiane, udostępniane lub wykorzystywane do działań marketingowych.
 
Dane Firmy:
 
SKLEP BIKESTYL.PL
Stękiny 2A
11-042 Stękiny
tel. 607-743-956
e-mail: sklep@bikestyl.pl
REGON: 510640147
NIP: 739-212-23-21

Przejdź do strony głównej